Opakowania materiałów niebezpiecznych

Opakowanie materiałów niebezpiecznych (ADR) jest zasadniczym elementem w bezpiecznym transporcie drogowym, lotniczym, kolejowym oraz morskim. Przepisy zobowiązują do używania kartonów certyfikowanych atestem UN oraz prawidłowo oznakowanych, odpowiednich dla danego rodzaju materiałów niebezpiecznych. Oznakowanie kartonów musi być trwałe i czytelne. Stąd najwygodniejsze jest nadrukowanie na kartonie numerów UN, oznaczeń oraz prawidłowej nazwy przewozowej, nazwy technicznej, czy w przypadku mieszanin: dwóch składników, które mają największy wpływ na zagrożenie.

Tworzymy opakowania towarów niebezpiecznych

Firma AMT Kartony pomaga swoim Klientom w kontaktach z COBRO: w wypełnianiu kwestionariuszy, przygotowaniu próbek kartonów do testów, rysunków technicznych z określeniem wymiarów, numerów FEFCO, masy, rodzaju tektury, stosowanych gramatur itd. Zapewniamy kompleksową pomoc w tworzeniu opakowań dla towarów niebezpiecznych

Zapraszamy do współpracy

KARTONY KLAPOWE

KARTONY FASONOWE

TEKTURY 7WARSTWOWA